On this page, you’ll find information in Danish for patients and relatives regarding ways of participating in the INCEPT project

Her kan du læse om de af vores aktuelle forskningsprojekter, du som tidligere patient eller pårørende kan bidrage til.

__________________________________________________________________

Udvikling af et sæt effektmål

Når vi forsker for at forbedre behandlingen af intensivpatienter, laver vi undersøgelser, hvor vi f.eks. sammenligner behandling med ét lægemiddel med et andet.

For at undersøge, hvordan behandlingerne virker, måler vi på de positive og negative resultater, også kaldet effektmål.

Dette forskningsprojekt har til formål at afdække og prioritere, hvilke effektmål, der generelt er væsentlige at måle på for såvel patienter som pårørende, fagpersonale, og forskere. På baggrund af resultaterne udvikles et sæt effektmål der kan bruges som udgangspunkt for fremtidig klinisk forskning på intensive afdelinger i Danmark.

For nærmere forståelse af hvad et sæt effektmål er, kan du se denne video.