Forskningspanelet er et rådgivende organ bestående af tidligere intensivpatienter, pårørende, fagpersonale (læger, sygeplejersker, og andre faggrupper), og forskere, der sammen skal være med til at identificere, definere, og prioritere vores indsatser på forskningsområdet på intensiv. Derudover skal forskningspanelet give feedback på øvrige forskningsrelaterede spørgsmål såsom hvordan vi inkluderer deltagere, processen omkring informeret samtykke, informationsmateriale, med mere.

Som deltager i forskningspanelet får du som patient eller pårørende således mulighed for at give et patientnært bidrag til udviklingen og håndteringen af vores forskningsprojekter, som har til sigte at forbedre behandlingen af intensivpatienter.

Alle fem danske regioner har hvert deres forskningspanel, så at vi kan sikre en bred geografisk repræsentation af patienter, pårørende, fagpersonale og forskere. Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om de enkelte regioners forskningspaneler.