For at styrke arbejdet med at udvikle og forbedre behandlinger af kritisk syge patienter gennem klinisk forskning ønsker vi at inddrage brugernes perspektiver. Brugerinddragelse anbefales og anvendes i højere grad i sundhedsforskning i dag. Brugerne har en særlig viden og erfaring, der er vigtig, for at opnå størst mulig deltagelse og implementering af resultater ved forskning. når vi skal forstå, hvad forskning bør fokusere på, så den gør størst muligt gavn. Vi har derfor etableret et forskningspanel bestående af intensivoverlevere, pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere. Sammen skal de være med til at identificere og prioritere vores indsatser på forskningsområdet, bl.a. ved at være med til at udarbejde metode, værktøjer og information udarbejde et Core Outcome Set (COS).

Se denne video for mere information om processen med at udvikle et COS https://www.you-tube.com/watch?v=D0Q9vypSYeE .

PPI-panel[MOC1] 

To strengthen the work on developing and improving treatments for critically ill patients through clinical research, we wish to involve perspectives of people affected. Patient and public involvement (PPI) is increasingly recommended and used, because it increases the likelihood that research is relevant to investigators, patients, potential patients, carers, and society.

Thus, we have established a PPI-panel consisting of intensive care survivors, relatives, health professionals and researchers. In collaboration, they will help identify and prioritize our research efforts, e.g. by identifying important patient outcomes and developing a Core Outcome Set (COS).


 [MOC1]Sikre at det er ens med de rettelser der på dansk.